Orain arteko plangintzen balorazio soziolinguistikoa