null Euskalgintzaren lankidetza bideratzeko formula berrien bila