Euskal Herriko udalen hizkuntza-politikaren ezaugarri nagusiak. 2006-2009